ספיר מרכז הטריילר בע"מ

שוורץ 2, אזור התעשייה לוד. 

משרד: 08-6865522
טלפון: 052-3595661
פקס: 08-9155233

sapir.zitan@gmail.com